快捷搜索:

水调歌头(和石林韵)原文,翻译,赏析_拼音版_作

水调歌头(和石林韵)原文:

世态万纷变,人事一何忙。胸中素韬奇蕴,匣剑岂能藏。不向燕然纪绩,便与渔樵争席,开脱长短乡。要地时可贵,闲处日偏长。

志横秋,谋夺众,谩轩昂。蝇头蜗角微利,争较一毫芒。幸有乔林修竹,随分粗衣粝食,何必计冠裳。我已乐萧散,谁与共平章。

水调歌头(和石林韵)拼音解读:

shì tài wàn fēn biàn ,rén shì yī hé máng 。xiōng zhōng sù tāo qí yùn ,xiá jiàn qǐ néng cáng 。bú xiàng yàn rán jì jì ,biàn yǔ yú qiáo zhēng xí ,bǎi tuō shì fēi xiāng 。yào dì shí nán dé ,xián chù rì piān zhǎng 。

zhì héng qiū ,móu duó zhòng ,màn xuān áng 。yíng tóu wō jiǎo wēi lì ,zhēng jiào yī háo máng 。xìng yǒu qiáo lín xiū zhú ,suí fèn cū yī lì shí ,hé bì jì guàn shang 。wǒ yǐ lè xiāo sàn ,shuí yǔ gòng píng zhāng 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: