快捷搜索:

望江南二首(贺毛检讨生辰)

望江南二首(贺毛检讨生辰)拼音解读
kē shān ruì ,yún lù yù qiáo héng 。liù yuè tiān xiāng qióng ruǐ xiù ,qiān nián rén ruì mǎo xīng míng 。fēng lù shī qí lín 。láng miào qì ,bīng xuě zhào jīng shén 。miào shì wén zhāng líng jiǎ mǎ ,zhì jun1 shì yè fù jī héng 。sōng guì yǐ qīng qīng 。柯山瑞,云路玉桥横。六月天喷鼻琼蕊秀,千年人瑞昴星明。风露湿麒麟。廊庙器,冰雪照精神。妙世文章凌贾马,致君奇迹富姬衡。松桧倚青青。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: